تا وصال یار - طراحی های گرافیکی در وبلاگ کار های طراحی ، کار با فوتوشاپ ، طرفند های طرفی ، رنگ بندی ، ابجکت ، تکسچر ، پترن و . . . ، نمایش و اشتراک گذاری طراحی های تا وصال یار ، لوگو و . . . را میتوانید تماشا و دانلود نمایید با تشکر . تا وصال یار http://www.tavesalyar.ir 2018-12-08T08:53:08+01:00 text/html 2018-01-01T16:36:00+01:00 www.tavesalyar.ir karbalaye vessal ولادت عبدالعظیم حسنی http://www.tavesalyar.ir/post/44 <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="6">طراحی ولادت عبدالعظیم حسنی از تا وصال یار</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">خنده بیجا از نادانی است</font></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315705034/abdolazim_hasani.jpg" alt=""> </p> text/html 2017-10-13T16:03:00+01:00 www.tavesalyar.ir karbalaye vessal طرح محرمی http://www.tavesalyar.ir/post/43 <p style="text-align: center;">طراحی از<strong></strong> عصر انتظار<img src="http://s9.picofile.com/file/8308984642/emam_hosein542.jpg" alt="" "=""> </p> text/html 2017-07-13T10:23:42+01:00 www.tavesalyar.ir karbalaye vessal شهادت امام جعفر صادق http://www.tavesalyar.ir/post/41 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8300416542/jafar_sadegh2.jpg" alt=""> text/html 2017-06-16T14:56:52+01:00 www.tavesalyar.ir karbalaye vessal طرح فوقالعاده شهادت امیرالمومنین http://www.tavesalyar.ir/post/40 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297952068/ali.jpg" alt=""> text/html 2017-06-16T14:52:38+01:00 www.tavesalyar.ir karbalaye vessal ست شهادت امیرالمومنین علی http://www.tavesalyar.ir/post/39 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297951934/amiralmomenin_ali2.jpg" alt=""> text/html 2017-06-16T14:50:00+01:00 www.tavesalyar.ir karbalaye vessal ولادت امام حسن مجتبی http://www.tavesalyar.ir/post/38 <p><img src="http://s9.picofile.com/file/8297952168/hasan_mojtaba4.jpg" alt="" "=""> </p> text/html 2017-06-16T14:48:06+01:00 www.tavesalyar.ir karbalaye vessal ولادت امام حسن مجتبی http://www.tavesalyar.ir/post/37 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8297951876/hasan.jpg" alt=""> text/html 2017-06-01T05:31:00+01:00 www.tavesalyar.ir karbalaye vessal طراحی تا وصال یار برای شما ! http://www.tavesalyar.ir/post/35 <p><img src="http://s8.picofile.com/file/8296532984/tabligh.jpg" alt=""> </p> text/html 2017-03-08T19:55:34+01:00 www.tavesalyar.ir karbalaye vessal الهم صل علی محمد و آل محمد http://www.tavesalyar.ir/post/34 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak">5 طراحی صلوات <img src="http://s2.picofile.com/file/8288912592/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85_%D8%B5%D9%84_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF5.jpg" alt="" vspace="0" border="0" hspace="0" align="bottom"></font></div> text/html 2017-03-08T19:52:38+01:00 www.tavesalyar.ir karbalaye vessal الهم صل علی محمد و آل محمد http://www.tavesalyar.ir/post/33 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak">5 طراحی صلوات<img src="http://s5.picofile.com/file/8288912300/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85_%D8%B5%D9%84_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF4.jpg" alt="" vspace="0" border="0" hspace="0" align="bottom"> </font></div> text/html 2017-03-08T19:49:26+01:00 www.tavesalyar.ir karbalaye vessal الهم صل علی محمد و آل محمد http://www.tavesalyar.ir/post/32 5 طراحی صلوات<img src="http://s3.picofile.com/file/8288912418/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85_%D8%B5%D9%84_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF3.jpg" alt="" vspace="0" border="0" hspace="0" align="bottom"> text/html 2017-03-08T19:44:18+01:00 www.tavesalyar.ir karbalaye vessal الهم صل علی محمد و آل محمد http://www.tavesalyar.ir/post/31 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak">5طراحی صلوات<img src="http://s4.picofile.com/file/8288912226/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85_%D8%B5%D9%84_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF2.jpg" alt="" vspace="0" border="0" hspace="0" align="bottom"> </font></div> text/html 2017-03-08T19:37:03+01:00 www.tavesalyar.ir karbalaye vessal الهم صل علی محمد و آل محمد http://www.tavesalyar.ir/post/30 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak">5 طراحی صلوات<br><img src="http://s1.picofile.com/file/8288912118/الهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد.jpg" alt="" vspace="0" border="0" hspace="0" align="bottom"></font></div> text/html 2017-02-10T11:00:00+01:00 www.tavesalyar.ir karbalaye vessal پست ویژه http://www.tavesalyar.ir/post/29 <img src="http://s6.picofile.com/file/8285629526/photo_2017_02_08_22_48_12.jpg" alt="" vspace="0" border="0" hspace="0" align="bottom"> text/html 2017-02-08T19:16:18+01:00 www.tavesalyar.ir karbalaye vessal تبریک !!! http://www.tavesalyar.ir/post/27 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000">شکستن آمار 250 بازدید !!&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="5" color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold">منتظر <u><b>پست ویژه</b></u> باشید</font></div>